In het najaar staat de volgende NGA-evenementen gepland: de NGA-greenkeeperswedstrijd, de Algemene Ledenvergadering en de Vakdag. Respectievelijk 5 oktober, 5 oktober (Amsterdamse Golfclub) en 29 oktober (IPC Groene Ruimte).

Momenteel (juni 2020) geldt nog dat wedstrijden verboden zijn tot 1 september. Interne clubwedstrijden kunnen wel worden georganiseerd. Per 1 juli mogen grote groepen tot 100 mensen bij elkaar komen.

Het bestuur heeft besloten de organisatie, zoals afstemming locaties, invulling e.d., van deze evenementen door te laten gaan en uiterlijk 1 september een beslissing te nemen over doorgang evenementen. Wij verwachten namelijk dat het kabinet eind augustus de eventuele (nieuwe) beperkingen en/of openstellingen bekend heeft gemaakt.

Bij de organisatie van de 3 events houden wij vooralsnog rekening met maximaal 100 personen en inachtneming van 1,5 meter afstand.

Dus zet in je agenda:
NGA-greenkeeperswedstrijd, 5 oktober 2020, Amsterdamse Golfclub
NGA-Algemene Ledenvergadering, 5 oktober 2020, Amsterdamse Golfclub
NGA-Vakdag, 29 oktober 2020, IPC-Groene Ruimte

Rond 1 september 2020 ontvang je hopelijk de uitnodiging voor deze events en kun jeje aanmelden.

Bij vragen, neem contact op via info@ngagolf.nl