Selecteer een pagina

Beste NGA-lid,

Wij nodigen je uit deel te nemen aan onze digitale algemene ledenvergadering op 29 oktober a.s. en/of je stem uit te brengen voor een tweetal onderwerpen (zie onder).

Het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen. Je begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we begin oktober gepland hadden niet laten doorgaan. Een speciale spoedwet, ingesteld vanwege het coronavirus, maakt het mogelijk een digitale ALV te beleggen waardoor (indien van toepassing) bepaalde besluiten alsnog doorgang kunnen vinden.

Het bestuur organiseert deze vergadering elektronisch op:

29 oktober 2020, om 14.00 uur, via online communicatiemiddel Zoom.

Agenda NGA-ALV

Alle NGA-leden hebben een uitnodiging inclusief bijlagen ontvangen via de mail. Niet ontvangen: stuur een mail naar info@ngagolf.nl