Kennis is één van de pijlers van de NGA, en terreinbeheerders staan voor grote uitdagingen o,a, met betrekking tot IPM  (Integrated Pest Management). Mede hierom starten we een samenwerkingsverband met de DGB  (Duurzaam Golfbaan Beheer). Vooralsnog zal het kennisplatform bestaan uit Flip Wirth, Casper Paulussen, Jannes Landkroon en twee nog nader te bepalen DGB-deelnemers.

Deze samenwerking moet actief DGB-data-input stimuleren waardoor er meer datagedreven kennis ontstaat. Tevens zal het kennisplatformteam zich gaan inzetten voor het opzetten van proeven. Proeven waar professionaliteit voorop staat en op een redelijk termijn praktisch toepasbare resultaten zal genereren.
Heb je interesse in het opzetten van een proef of ben je bereid om op een andere manier je steentje bij te dragen, laat het ons weten en stuur een mail naar info@ngagolf.nl.