Greenkeeping Nederland

Informatie over greenkeeping Nederland.

Golf Alliantie
FEGGA
NGF
NVG
PGA

GOTY

Doel van Greenkeeper of The Year is promotie van het vak van greenkeeper en het zichtbaar maken hoe belangrijk deze beroepsgroep is voor het niveau en de status van de Vlaamse en Nederlandse golfsport. Doel is het vak van greenkeeper breed onder de aandacht te brengen en om ambitieuze greenkeepers te motiveren zich te ontwikkelen. Als gevolg hiervan zal de gehele branche geleidelijk stijgen in professionaliteit en niveau.

Greenkeeper of The Year is een initiatief van het vakblad Greenkeeper, maar wordt ondersteunt door alle relevante brancheorganisaties met name de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en de koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF).

De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door een jury die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende ‘bloedgroepen’ van de golfsector. De jury bestaat uit zes personen. Ieder jurylid kan maximaal drie jaar zitting hebben in de jury. Nieuwe juryleden dienen bij voorkeur afkomstig te zijn uit dezelfde bloedgroep. Vakblad Greenkeeper zal nieuwe juryleden voordragen, maar de uiteindelijk benoeming zal in samenspraak met de bestaande juryleden geschieden.

De Greenkeeper of the Year 2020 is op 10 december 2019 bekendgemaakt.

       

Tom Maddison – winnaar GOTY 2020

Ben je benieuwd naar de winnaars en genomineerden van eerdere edities, kijk dan hier: GOTY 2014-2020