TURF

TURF

Missie

Buitengewone Leerstoel Turfgrass Sciences
De Buitengewone Leerstoel Turfgrass Sciences beoogt door kennisontwikkeling en -disseminatie bij te dragen aan een beter begrip van het bodem-water-plant systeem, zoals zich dat manifesteert op grassportvelden en golfbanen. Verdere professionalisering van het ontwerpen, beheer en onderhoud van grassportvelden en golfbanen vergt innovatief en integrerend onderzoek en onderwijs op academisch niveau, waarbij aansluiting op vragen uit de praktijk, beleidsvoornemens en doorstroming van kennis naar de eindgebruikers centraal dient te staan.

Visie

Sport en gras
Op het gebied van recreatie en sport in de groene ruimte is de beplanting van gras maatgevend. Met name in de sport wordt aan de kwaliteit van het gras steeds hogere eisen gesteld. Van alle buitensporten gebruiken, vanwege het grote aantal sportbeoefenaars, voetballers en golfers duizenden hectare hoogwaardige grasingezaaide sportvelden en golfbanen. Zo zijn er in ons land ongeveer 1.7 miljoen voetballers, verdeeld over ruim 4.800 voetbalclubs, die gezamenlijk van ruim 10.000 ha aan voetbalvelden gebruikmaken. Daarbij is de verwachting dat daarvan de kunstgrasvelden ongeveer 500 ha in beslag nemen. Daarnaast heeft de golfsport in Nederland de afgelopen 20 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels zijn er bijna 400.000 geregistreerde golfers, die de sport op ruim 200 golfbanen beoefenen. Dat betekent dat de oppervlakte van alle holes ruim 6000 ha bedraagt.

Bestaande situatie en ontwikkelingen

Naast de vereiste hoogwaardige kwaliteit van de grasmat leiden nationale en internationale ontwikkelingen tot toenemende regelgeving op het gebied van o.a. bodem, water, plant en ecologie, waarbij duurzaam gebruik en beheer van onze natuurlijke leefomgeving centraal staan. Ten slotte hebben de toenemende eisen die door de sporters en de overheid gesteld worden aan de kwaliteit en duurzaamheid van sportvelden en golfbanen tot gevolg dat verdere professionalisering van het beheer en onderhoud noodzakelijk is. Daarnaast neemt de regelgeving op regionaal en nationaal niveau en via de EU toe, zoals EU 6th Environmental Action Plan, Water Framework Directive, Soil Thematic Strategy, Habitat Directive, Fertilizer/Nitrate Directives, Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides, Environmental Impact Assessment Directive.

Wat zijn de impulsen?
Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen staat hierbij centraal.
De toenemende regelgeving en wensen van de sporters m.b.t. de kwaliteit van de grasmat nopen tot verdere professionalisering in het ontwerp, beheer en onderhoud ervan.

Dit kan door:
• Een opleidingsimpuls
Opleidingsniveau sportveldontwerpers en beheerders verbeteren en verdiepen.

• Een onderzoeksimpuls
Praktijkproblemen oplossen door toegankelijk, onafhankelijk, state-of-the-art onderzoek en advisering. Waarom een leerstoel Turfgrass Sciences? Analyse laat zien dat:
• onderwijs en onderzoek op het gebied van grassportvelden met name in het buitenland plaatsvindt, zoals in de USA en UK;
• beschikbare kennis en educatie uit het buitenland veelal weinig fundamenteel van aard is en moeilijk overdraagbaar naar de specifiek Nederlandse praktijkomstandigheden;
• Europese spelers op het gebied van grassportveldkunde gering in aantal zijn en de Nederlandse markt slecht tot niet bediend wordt;
• er veelal geen of onvoldoende gebruikgemaakt wordt van beschikbare kennis en/of mogelijkheden die de huidige wetenschap te bieden heeft;
• er een inhaalslag noodzakelijk is om het onderwijs op dit werkveld te verdiepen tot academisch niveau en innovatief onderzoek te doen om problemen in de praktijk op te lossen.

Naar de website Turfgrass University Research Foundation.

0
    0
    Je bestellijst
    Je bestellijst is leegTerug naar de winkel