Selecteer een pagina

Golf Environment Organisation GEO

De golfbranche neemt duurzaam beheer van golfbanen serieus. Dit gaat verder dan de uitdaging die de Green Deal Sportvelden de sector biedt. De Green Deal geeft de sector zeker urgentie en focus, maar de richting is al jaren geleden breed en overtuigend ingezet. Duurzame ontwikkeling van de golfsport is onder de noemer Duurzaam!Golf sinds 1999 een van de speerpunten in de sector.
Dit is niet vreemd. De golfsport is eeuwen geleden ontstaan als sociaal, sportief tijdverdrijf in het natuurlijke landschap. Duurzaamheid zit in het DNA van de golfsport.

Golf heeft de unieke eigenschap dat het sportbeleving verbindt met de beleving van het natuurlijke landschap. De golfer speelt tegen de baan en moet omgaan met de natuurlijke elementen en de hindernissen die het golflandschap hem biedt.

Een golfbaan met een hoog natuurlijk c.q. landschappelijk karakter scoort hoog bij de golfers als het gaat om spelplezier. Dat is de reden dat beheerders intrinsiek gemotiveerd zijn om de golflandschappen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, op een verantwoorde en duurzame wijze te beheren.

Sportveldbeheer – Landschapsbeheer
Een standaard golfbaan van 18 holes heeft een oppervlakte van ca. 55 hectare. Nederland telt ca. 250 golfbanen waarop bijna 400.000 golfers hun sport beoefenen. De totale oppervlakte van golfbanen in Nederland is ca. 12.000 hectare. Minder dan de helft van die oppervlakte wordt feitelijk gebruikt voor de sport en wordt als zodanig intensief beheerd als kortgrasvegetatie. De overige ruimte leent zich uitstekend voor een mate van natuurlijke ontwikkeling. Een golfbaan vraagt daarom behalve goed sportveldbeheer ook goed landschapsbeheer.

Kwaliteitszorgsysteem Committed to Green
Een standaard golfbaan van 18 holes heeft een oppervlakte van ca. 55 hectare. Nederland telt ca. 250 golfbanen waarop bijna 400.000 golfers hun sport beoefenen. De totale oppervlakte van golfbanen in Nederland is ca. 12.000 hectare. Minder dan de helft van die oppervlakte wordt feitelijk gebruikt voor de sport en wordt als zodanig intensief beheerd als kortgrasvegetatie. De overige ruimte leent zich uitstekend voor een mate van natuurlijke ontwikkeling. Een golfbaan vraagt daarom behalve goed sportveldbeheer ook goed landschapsbeheer.

GEO-certificering
Committed to Green loopt in Nederland al sinds 2000. Sinds 2010 voldoet het programma aan de internationale duurzaamheidsstandaard van de Golf Environment Organization (GEO). Het doorlopen van het Committed to Green-programma resulteert in een GEO-certificaat uitgegeven door de Golf Environment Organization in Schotland. Elke drie jaar vindt op de gecertificeerde golfbaan een audit plaats en wordt het beheer door onafhankelijke verifiers getoetst op de GEO-criteria. De gegevens van de gecertificeerde golfbanen worden transparant gepubliceerd op de GEO-website.
GEO-certified is een erkend duurzaamheidskeurmerk. De Golf Environment Organization is aangesloten bij de Iseal Alliantie, waaronder ook keurmerken als Fairtrade, FSC en MSC vallen.
Met deze erkenning loopt de golfsport internationaal voor op andere sporten. Op de borging en verdere ontwikkeling van de hoge standaard van GEO wordt o.a. toezicht gehouden door WWF

Nederland koploper en voorbeeld voor Europa
Met 125 golfbanen (2017) die actief werken met het duurzame kwaliteitszorgsysteem en waarvan er 77 door GEO gecertificeerd zijn, is ons land internationaal koploper in deze duurzame ontwikkeling. De wijze waarop in ons land actief door eigenaren en exploitanten, gebruikers, greenkeepers en aannemers op golfbanen wordt samengewerkt, wordt als internationaal als best practice gezien. Op basis van dit groeiende draagvlak en de meerwaarde die het systeem oplevert, ontwikkelt de GEO-standaard zich tot de license to operate voor golfbanen.

Nederland is zeker als het gaat om het duurzame aspect van golfbaanbeheer de wereldleider. Denk aan de Green Deal, TURF, GEO en Committed to Green. Er zijn meer banen dan in welk ander land dan ook GEO-gecertificeerd. Nederland heeft leiderschap getoond.’’
Steve Isaac, Director Sustainability The R&A

Meer informatie over Committed to Green/GEO is op te vragen via info@ngagolf.nl.