De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een jaarvergadering. Het bestuur is vrij de vergadering vaker per jaar te organiseren. Veelal vindt de ALV plaats in combinatie met een ander evenement. NGA-leden zijn welkom op de ALV en ontvangen een uitnodiging inclusief de benodigde stukken. Een aan de ALV gekoppeld evenement is ook voor niet-leden toegankelijk – mits anders aangegeven op de uitnodiging.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, of jaarvergadering, komen onder meer aan de orde:
* het jaarverslag – per bestuursportefeuille,
* het financieel jaarverslag,
* de begroting,
* de benoeming van een nieuw kascommissielid.