Algemene Ledenvergadering

Home » Evenementen » Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een jaarvergadering. Het bestuur is vrij de vergadering vaker per jaar te organiseren. Veelal vindt de ALV plaats in combinatie met een ander evenement. NGA-leden zijn welkom op de ALV en ontvangen een uitnodiging inclusief de benodigde stukken. Een aan de ALV gekoppeld evenement is ook voor niet-leden toegankelijk – mits anders aangegeven op de uitnodiging.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, of jaarvergadering, komen onder meer aan de orde:
* het jaarverslag – per bestuursportefeuille,
* het financieel jaarverslag,
* de begroting,
* de benoeming van een nieuw kascommissielid.