Koers

Bij Koers is milieu en duurzaamheid het uitgangspunt. Dit komt tot uiting in de in eigen beheer ontwikkelde producten waarbij duurzaamheid en hergebruik van materialen centraal staan. Koers is voortdurend in beweging en blijft daarom altijd nieuwe producten en processen ontwikkelen.
De activiteiten bestaan uit productie van materialensoorten voor de cultuurtechnische materialen zoals teelaarde, compost, bomengrond, sportveldenzand, Greenzand Bunkerzand en Fairwayszand en verschillende soorten Dressgrond.
Of in opdracht speciaal samengestelde Dressgrond die in onze mengcentrale of compost installatie wordt samengesteld.

Koers produceert en verhandelt de volgende materialen aan de wegenbouw en cultuurtechnische bedrijven:
• zand: Greenzand, Fairwayzand, Bunkerzand en Dressgrond
• cultuurtechnische materialen: o.a. compost, teelaarde, bomengrond en bomenzand
• siersplit: o.a. schotsgraniet, kalk- en mijnsteen, grind en basaltsplit
• eigen halfverhardingen: DurEko-mix®, KoMex® en KoTRec.
Deze materialen worden geproduceerd en gewonnen door middel van de:
• puinbrekerij
• zandwinningen
• composteringsinstallatie
• mengcentrale
Voor de op- en overslag van deze materialen bezit KKS locaties waar zowel binnenvaartschepen als auto’s laden en lossen.
ISO 9001 Certificaat. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Koers Handel BV is gecertificeerd volgens ISO9001: 2008 door SGS Nederland BV

goud sponsorlogo