NGA-inside

Home » NGA-inside

NGA-inside

De Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) is een associatie van, voor en door (hoofd)greenkeepers, baancommissarissen en overige (groen)medewerkers die werkzaam zijn op een golfbaan en/of sportterrein.

Bestuur, commissieleden, begunstigers en leden met passie voor het vak en de golfsport zijn allen actief als vrijwilliger binnen de associatie. Zij worden ondersteund door 0,8 ft professionele kracht.

Door de brede maatschappelijke ontwikkelingen, de druk op het beheer, commercialisering, moderne (informatie)voorzieningen en communicatie is het vak van (hoofd)greenkeeper en fieldmanager continu onderhevig aan veranderingen. Het is de taak van de associatie om deze veranderingen tijdig te signaleren en hierop te reageren.

Het is de visie van de NGA dat de (hoofd)greenkeeper en fieldmanager mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderhoud op golfbanen en sportvelden. Het opdoen, ontwikkelen en delen van kennis is een permanente taak van de specialisten om tegemoet te kunnen komen aan de diverse wensen en behoeften van de gebruikers.

De NGA is de associatie die zich inzet het vak van (hoofd)greenkeeper en fieldmanager op een hoger kennisniveau te brengen.

Dit gebeurt door het stimuleren van kennisdeling via participatie in de alliantie (NVG, NGF en de NGA) met betrekking tot IPM, de nauwe samenwerking met onder andere opleidingsinstituten en het organiseren van workshops en vakdagen in samenwerking met haar sponsoren.

Tevens worden er golfwedstrijden georganiseerd en er vindt kennisdeling plaats via social media, de website, nieuwsbrieven en het vakblad de Greenkeeper.