NiB ScanPro

NiB ScanPro is actief op meer dan 70 golfbanen en is gespecialiseerd in periodieke cultuurtechnische kwaliteitsbeoordelingen (conform de PDCA-cyclus) en onafhankelijk advies. Begeleiding van golfbanen bij het onderhoud met ruim 30 jaar praktijkervaring – data gestuurd en in het kader van duurzaam (toekomstbestendig) beheer. De systematiek van de rapportages en de monitor van de meerjarige kwaliteitsontwikkeling (onder meer voor GEO) zijn conform het handboek kwaliteit golfbanen waarvan het technische onderdeel ontwikkeld is en periodiek geupdate wordt door NiB ScanPro
(NiB – Nature in Balance) www.nibscanpro.com

zilver sponsorlogo