Mivena

Mivena Gespecialiseerde meststoffen -> Zekerheid in resultaat

Mivena is een Nederlandse meststof producent met vestigingen in Waalwijk en Maastricht.

Doelstellingen:

• Kwaliteit meststoffen door innovatie
• Advies op maat voor vitale gewassen met respect voor het milieu

Mivena heeft zich bewezen als een waardige speler op de markt van gespecialiseerde, omhulde meststoffen. Met de CRF-, SRF- en WSF-technologieën streeft Mivena naar maximale kwaliteit en minimale milieubelasting op basis van 4 belangrijke pijlers:
kwaliteit, innovatie, advies en milieu.

Kwaliteit
Mivena werkt uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen die vooraf worden gecontroleerd conform hoge kwaliteits­eisen. Van elke productie­batch wordt een sample genomen dat 3 jaar wordt bewaard. Ook in de praktijk monitort Mivena continu de kwaliteit van de producten op diverse proeflocaties in binnen- en buitenland.

Innovatie
Samen met haar afnemers investeert Mivena met grote gedrevenheid in innovatie van zowel product als toepas­sing. Door nauwe samenwerking met de afnemers wordt zo het meeste rendement uit de innovaties gehaald.

Advies
Bij een goed product hoort een goed advies. Mivena is als producent sterk betrokken in de advisering en begeleiding van haar afnemers. Gedurende het gehele seizoen houdt Mivena de vinger aan de pols om zo adviezen te kunnen aanpassen of finetunen. Juist deze samenwerking tussen producent, dealer en klant maakt Mivena uniek en succesvol.

Milieu
Klanten stellen steeds hogere eisen aan producten of diensten wanneer het gaat om het milieu. Producten van Mivena passen uitstekend in een duurzaam beleid of productieproces.

Resultaten Mivena producten:
• Harscoating van Mivena producten is 100% biologisch afbreekbaar.
• Complete meststof met toevoeging van spoorelementen zorgen voor betere efficiëntie van overige voedingselementen.
• Langere duurwerking van de producten zorgt voor minder strooibeurten, wat weer leidt tot lagere milieu­belasting en minder structuurbederf.
• Minder milieubelasting door gecontroleerde afgifte voedingselementen.
• Minder kilogrammen meststoffen door betere effectiviteit/minder uitspoeling Mivena producten.

zilver sponsorlogo