Pro Turf Care

Home » Pro Turf Care

Pro Turf Care

proturfcare

Pro Turf Care heeft als doelstelling het bevorderen van het opleidingsniveau en de verdere professionele ontwikkeling van degenen die zich bezighouden met de aanleg, het beheer en het onderhoud van de golfbaan en sportvelden. Zij ondersteunt initiatieven voor de verdere vakinhoudelijke ontwikkeling met een financiële bijdrage die wordt verkregen van bedrijven en instellingen uit de branche.

Groei mee, ontwikkel jezelf!

De golfwereld verandert in rap tempo. Er is een groeiende behoefte aan vakkundig personeel, dat het beheer en onderhoud van de golfbaan/het sportterrein op zich neemt.

Greenkeepers/fieldmanagers voeren hun werk verantwoord uit. Dit vraagt om een gedegen opleiding en vervolgens ook bij- en nascholing. De benodigde financiële middelen mogen dan geen belemmering zijn. Hiertoe is dan ook Pro Turf Care opgericht.

Het bestuur van Pro Turf Care wordt gevormd door drie betrokkenen uit de branche. Voortvloeiend uit hun functie en vooral vanuit hun betrokkenheid met de branche zijn de bestuursleden goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het bestuur beoordeelt de aanvraag voor een financiële ondersteuning van een opleidingsinitiatief en werft de benodigde donateurs.

Folder PTC – groei mee, ontwikkel jezelf met Pro Turf Care

Wilt u meer informatie ontvangen over Pro Turf Care of wilt u een bijdrage leveren aan onze doelstelling, kunt u contact opnemen met het bestuur van Pro Turf Care via [email protected]. Wilt u direct een aanvraag doen kan dat via deze link: ptcaanvraagformulier-1

 

Pro Turf Care is powered by

   logo_nga_home