Evenementen

Home » Evenementen

Evenementen

Het is de visie van de NGA dat de (hoofd)greenkeeper en fieldmanager mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderhoud op golfbanen en sportvelden. Het opdoen, ontwikkelen en delen van kennis is een permanente taak van de specialisten om tegemoet te kunnen komen aan de diverse wensen en behoeften van de gebruikers.

De NGA draagt bij aan kennisontwikkeling. Dit doet de NGA, in nauwe samenwerking met onder andere opleidingsinstituten en sponsoren, door het organiseren van workshops, regiodagen, vakdagen, IPM-dagen en het PTC-uitwisselingsprogramma Learning hub. De NGA-greenkeeperswedstrijd, al vanaf de oprichting gespeeld op de eerste maandag van oktober, is tevens een evenement waar verenigen en het delen van kennis en kunde centraal staan. De NGA is een partner van andere organisaties en daardoor betrokken bij bijvoorbeeld het Golfcongres.