De NGA is verdeeld in vier regio’s (noord, oost, zuid en west), met elk twee of meer regiohoofden. De regioactiviteiten zijn een zeer belangrijk onderdeel van onze greenkeepersbranche, ook wel genoemd de kraamkamer van de NGA. De doelstelling van de NGA is dat de regio’s 1 à 2 maal per jaar een zinvolle regiobijeenkomst organiseren. Belangrijk voor deze dagen is dat er kennis en ervaring gedeeld kan worden in een gezellige en informele sfeer. Ook kunnen tijdens deze bijeenkomsten nieuwe leden geworven worden.