Duurzaam Golfbaan Beheer (DGB) begon in 2005 geïnspireerd door het duurzaam beheermodel van een groep Deense greenkeepers. De gedachte was om ook in Nederland duurzaam beheer te introduceren, met als doel het beheer van golfbanen toekomstbestendig te maken. Het concept bestaat uit een combinatie van kennisuitwisseling op basis van behaalde resultaten. Voor het monitoren van onderhoud van greens en om de uitkomsten onderling te kunnen vergelijken, werd een standaard (protocol) voor het verrichten van de metingen ontwikkeld. In de periode 2008 – 2012 verleende de Nederlandse Golf Federatie ondersteuning aan de ontwikkelingen en de Sports Turf and Research Institute (STRI) voerde jaarlijks een analyse uit van de verzamelde data. De activiteiten worden gesteund door de firma Barenbrug (groot in gras). In 2016 werd DGBeheer een stichting om toekomstbestendig te zijn. Alleen door een goed inzicht in de activiteiten en gebruikte middelen kan men duurzame keuzes maken. Door data te verzamelen kunnen ervaringen en inzichten worden gedeeld. Successen en problemen kunnen desgewenst met assistentie van professionele adviseurs worden geanalyseerd. Door in groepen samen te werken, maakt men gebruik van elkaars ervaringen. Ook worden gezamenlijk activiteiten, lezingen en studiereizen georganiseerd, teneinde kennis te vergroten. Aan het lidmaatschap van DGBeheer zijn kosten verbonden. Baanbeheer is een zaak van de lange termijn. Daartoe stelt een baancommissie een beheerplan op. Baanbeheer kost veel geld. De verantwoording hierover is niet eenvoudig. Een golfclub kent ambities. Daarover communiceert men met de leden. Waar komt de informatie vandaan en hoe wordt die gepresenteerd? De gedachte van monitoring en registratie van DGB is dat de resultaten zichtbaar worden gemaakt en het beheer op een verantwoorde wijze plaats vindt. Precies weten waarmee men bezig is en willen leren van fouten en successen uit het verleden. Anders gezegd: men heeft grip op zijn gras. Analyse is mogelijk omdat de data in hun relatie tot de omstandigheden zijn vastgelegd. Wanneer er veel data beschikbaar zijn, ontstaat ook de mogelijkheid de uitkomsten te vergelijken (benchmarking).

Brochure DGB: duurzaam-golfbaan-beheer-brochure-nov-2016-pdf-kennispagina