De golfbranche neemt duurzaam beheer van golfbanen serieus. Dit gaat verder dan de uitdaging die de Green Deal Sportvelden de sector biedt. De Green Deal geeft de sector zeker urgentie en focus, maar de richting is al jaren geleden breed en overtuigend ingezet. Duurzame ontwikkeling van de golfsport is onder de noemer Duurzaam!Golf sinds 1999 een van de speerpunten in de sector.

Dit is niet vreemd. De golfsport is eeuwen geleden ontstaan als sociaal, sportief tijdverdrijf in het natuurlijke landschap. Duurzaamheid zit in het DNA van de golfsport.

Golf heeft de unieke eigenschap dat het sportbeleving verbindt met de beleving van het natuurlijke landschap. De golfer speelt tegen de baan en moet omgaan met de natuurlijke elementen en de hindernissen die het golflandschap hem biedt.

Een golfbaan met een hoog natuurlijk c.q. landschappelijk karakter scoort hoog bij de golfers als het gaat om spelplezier. Dat is de reden dat beheerders intrinsiek gemotiveerd zijn om de golflandschappen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, op een verantwoorde en duurzame wijze te beheren.

Sportveldbeheer – Landschapsbeheer
Een standaard golfbaan van 18 holes heeft een oppervlakte van ca. 55 hectare. Nederland telt ca. 250 golfbanen waarop bijna 400.000 golfers hun sport beoefenen. De totale oppervlakte van golfbanen in Nederland is ca. 10.750 hectare. Minder dan de helft van die oppervlakte wordt feitelijk gebruikt voor de sport en wordt als zodanig intensief beheerd als kortgrasvegetatie. De overige ruimte leent zich uitstekend voor een mate van natuurlijke ontwikkeling. Een golfbaan vraagt daarom behalve goed sportveldbeheer ook goed landschapsbeheer.

OnCourse Nederland en GEO-certificering
OnCourse Nederland is de online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Na het doorlopen van het programma kan internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd. Het GEO-certificaat is een internationaal keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer. De Golf Environment Organization is aangesloten bij de Iseal Alliantie, waaronder ook keurmerken als Fairtrade, FSC en MSC vallen.

Met deze erkenning loopt de golfsport internationaal voor op andere sporten. Op de borging en verdere ontwikkeling van de hoge standaard van GEO wordt o.a. toezicht gehouden door WWF.

Nederland koploper en voorbeeld voor Europa
De Golfalliantie (NGA, NVG en NGF) stimuleert alle clubs om het GEO-certificaat te behalen. Nederland heeft wereldwijd de meeste banen met een GEO-certificaat en is koploper in de duurzame ontwikkeling. De wijze waarop in ons land actief door eigenaren en exploitanten, gebruikers, greenkeepers en aannemers op golfbanen wordt samengewerkt, wordt internationaal als best practice gezien. Op basis van dit groeiende draagvlak en de meerwaarde die het systeem oplevert, ontwikkelt de GEO-standaard zich tot de license to operate voor golfbanen.

“Nederland is zeker als het gaat om het duurzame aspect van golfbaanbeheer de wereldleider. Er zijn meer banen dan in welk ander land dan ook GEO-gecertificeerd. Nederland heeft leiderschap getoond.’’
Steve Isaac, Director Sustainability The R&A

Meer informatie over OnCourse Nederland/GEO-certificering is op te vragen via [email protected].