Toegelaten middelen 2023

Home » Kennis en Kunde » Toegelaten middelen 2023

Toegelaten middelen 2023

Toegelaten chemische gewasbeschermingsmiddelen 

Op deze pagina kun je gewasbeschermingsmiddelen (eveneens: bestrijdingsmiddelen, pesticiden) vinden die door het Ctgb toegelaten zijn op sportgrassen.

De NGA vindt het belangrijk om je op de hoogte te houden van de toegelaten middelen zodat je goed geïnformeerd jouw werk kunt doen. Wel wil de NGA aangeven dat we het gebruik van chemische gewasbescherming niet ondersteunen. De NGA is een groot voorstander van duurzaam golfbaanonderhoud. Dit betekent dat je bij sportgrasonderhoud er alles aan doet om het gras op een duurzame manier gezond te maken door de oorzaak van de verschillende ziekten en plagen aan te pakken. In het kader van de wereldwijde standaard Integrated Pest Management (IPM) kunnen chemische gewasbeschermingsmiddelen dan ook enkel als absoluut laatste redmiddel ingezet worden.

ctgb