Selecteer een pagina

NGA Inside

Informatie over de NGA en haar activiteiten.

Bestuur
Commissies
Regio's
Greenkeeperswedstrijd
NGA Vakdag
Prins Claus Beker
GOTY
Sponsoren

 

Greenkeeping Nederland

Informatie over greenkeeping Nederland.

Golf Alliantie
FEGGA
NGF
NVG
PGA

Nederlandse Greenkeepers Associatie

De Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) is een associatie van, voor en door (hoofd)greenkeepers, baancommissarissen en overige (groen)medewerkers die werkzaam zijn op een golfbaan en/of sportterrein.

Bestuur, commissieleden, begunstigers en leden met passie voor het vak en de golfsport zijn allen actief als vrijwilliger binnen de associatie. Zij worden ondersteund door 0,5 ft professionele kracht.

Door de brede maatschappelijke ontwikkelingen, de druk op het beheer, commercialisering, moderne (informatie)voorzieningen en communicatie is het vak van (hoofd)greenkeeper en fieldmanager continu onderhevig aan veranderingen. Het is de taak van de associatie om deze veranderingen tijdig te signaleren en hierop te reageren.

Het is de visie van de NGA dat de (hoofd)greenkeeper en fieldmanager mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderhoud op golfbanen en sportvelden. Het opdoen, ontwikkelen en delen van kennis is een permanente taak van de specialisten om tegemoet te kunnen komen aan de diverse wensen en behoeften van de gebruikers.

De NGA is de associatie die zich inzet het vak van (hoofd)greenkeeper en fieldmanager op een hoger kennisniveau te brengen.

Dit gebeurt door het stimuleren van kennisdeling via participatie in de alliantie (NVG, NGF, DTRF en de NGA) met betrekking tot de Green Deal, de nauwe samenwerking met onder andere opleidingsinstituten en het organiseren van workshops en vakdagen in samenwerking met haar sponsoren.

Tevens worden er golfwedstrijden georganiseerd en er vindt kennisdeling plaats via social media, de website, nieuwsbrieven en het vakblad de Greenkeeper.

nieuwsbrief nga oktober 2019
nieuwsbrief nga september 2019
nieuwsbrief nga augustus 2019
nieuwsbrief nga juni 2019
nieuwsbrief nga mei 2019
nieuwsbrief nga april 2019
nieuwsbrief nga februari 2019
nieuwsbrief nga januari 2019
nieuwsbrief nga december 2018
nieuwsbrief nga november 2018
nieuwsbrief nga oktober 2018
nieuwsbrief nga mei 2018
nieuwsbrief nga maart 2018
nieuwsbrief nga februari 2018
nieuwsbrief nga december 2017
nieuwsbrief nga oktober 2017
nieuwsbrief nga juli 2017
nieuwsbrief nga juni 2017
nieuwsbrief nga maart 2017
nieuwsbrief nga februari 2017
nieuwsbrief nga januari 2017