NGA IPM-dagen 2023

Home » Nieuws » NGA IPM-dagen 2023

NGA IPM-dagen 2023

De drie door de NGA georganiseerde IPM-dagen waren (bijna) allemaal volgeboekt. Het waren wederom interessante kennisdagen, waarin er ruimte was voor discussie. Veel dank aan onze sponsoren Jean Heybroek, Duchell en Smits bv, voor het beschikbaar stellen van de locaties en het verzorgen van de lunch. Wij waarderen dit zeer. Uiteraard heeft Ernst Bos zijn bestaande en nieuw verworven kennis weer met ons gedeeld. Dank voor deze kennisoverdracht!