De doelstelling van de vakdag is om greenkeepers, sportveldbeheerders en andere geïnteresseerden bij elkaar te brengen samen met de gouden sponsors van de NGA. De gouden sponsoren krijgen op de vakdag de gelegenheid hun bedrijf en/of producten en/of diensten te laten zien d.m.v. een beursopstelling voor alle aanwezigen en geïnteresseerden. Ook zorgt de NGA voor leermomenten, ontspanning en vermaak tijdens de vakdag.

De vakdag (relatie- en contactdag) wordt om het jaar georganiseerd door de vakdagcommissie. De vakdagcommissie bestaat uit Kees van der Vliet en Ewout in ‘t Veld.

De vakdag wordt mogelijk gemaakt door de gouden sponsoren. De gouden sponsoren en zij hebben daarom een expositiegelegenheid op de vakdag ter beschikking. Tevens leveren zij een afgevaardigde in de commissie.

Informatie NGA vakdag 2023: 15 november 2023. Aanmelden kan hier

2021 bestond de NGA 30 jaar. De feestcommissie heeft om deze reden geholpen de vakdag extra feestelijk op te tuigen. Een impressie van de laatste editie van de Vakdag 2021 vind je hier: Terugblik NGA Vakdag/ALV/Jubileum | NGAgolf