Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties

Home » NGA-inside » Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties

Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties

Presentatie workshop baanonderhoud sturen op data – Workshop gegeven tijdens het NVG-nationaal golf congres van 30 januari 2019

De Oorsprong van de NVG

De NVG is het collectief van de golfbanen in Nederland, opgericht door deze golfbanen. Alleen staan golfbanen minder sterk dan verenigd in een collectief. Belangenbehartiging en kennisdeling zijn de belangrijkste motieven van de branche- en werkgevers vereniging. De organisatie is hier dan ook op ingericht.

Het NVG-lidmaatschap biedt naast de collectieve belangenbehartiging en ook andere voordelen, waarvan er een aantal direct financieel meetbaar zijn. Hiermee kunnen golfbanen hun contributie eenvoudig terugverdienen.

Hieronder een greep uit de vele voordelen die het NVG-lidmaatschap te bieden heeft:

 • Toepassing CAO Golfbranche, met gratis helpdesk voor arbeidsgerelateerde zaken.
 • Golfbusiness Nederland en USA.
 • Lidmaatschap EGCOA (European Golf Course Owners Association met ruim 950 leden.
 • Lidmaatschap NGCOA (National Golf Course Owners Association) met ruim 6500 leden.
 • Lidmaatschap MKB Nederland.
 • Kortingen op opleidingen en evenementen.

Projecten
Er zijn diverse projecten en onderzoeken waar de aangesloten golfbanen voordeel uit kunt halen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

CAO Golfbranche
Aangesloten golfbanen maken gebruik van de cao. U krijgt daarbij de beschikking over functieomschrijvingen, formulieren voor functionering en beoordeling, concept-arbeidsovereenkomsten en de (gratis) helpdesk waar u terechtkunt voor vragen over arbeidsvoorwaarden en andere inhoudelijke cao-vragen.
RIE Golfbranche
Voor iedere organisatie geldt de verplichting om een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen. Ook dient er een plan van aanpak opgesteld te worden. Voor leden is het online branche RIE-instrument ontwikkeld, specifiek gericht op de risico’s en functies op de golfbaan, waarmee op een duidelijke, gestructureerde en eenvoudige wijze alles risico’s in kaart gebracht kunnen worden.

Players 1st – klanttevredenheid

De NVG biedt haar leden online-applicaties aan waar ze online-enquêtes kunnen (laten) maken, versturen en analyseren. Er zijn verschillende standaard-enquêtes gecreëerd welke door de golfbanen gebruikt kunnen worden om golfers te ondervragen. Op die manier kan snel en eenvoudig inzicht worden verkregen in de tevredenheid van leden en greenfeespelers.

Opleidingen

De NVG is initiatiefnemer van de Golf Management Academy. Er worden tal van opleidingen, trainingen en workshops aangeboden aan de branche. In de afgelopen jaren zijn onder meer aangeboden: de leergang management voor (potentiële) baanmanagers, de training receptiemedewerkers en caddiemasters, de training ‘veilig werken voor greenkeepers’ de Salestraining en diverse workshops (gastvrijheid, welkom sponsor, capaciteitsmanagement, leadership, uitbesteden golfbaanonderhoud). Leden van de NVG profiteren van een korting op het cursusgeld.

Golfbranchemonitor
Per kwartaal wordt het aantal gespeelde rondes (totaal, per regio en naar grootte van de golfbaan) geanalyseerd. In de golfbranchemonitor worden de cijfers gepresenteerd en wordt er tevens gebenchmarkt met andere jaren, periodes, etc.

Collectieve belangenbehartiging bij leveranciers en overheden

Op het gebied van belangenbehartiging doet de NVG het volgende;

 • Onderhouden van contacten met diverse organisaties en instanties (o.a. NGF, PGA, NGA), de vakbonden voor de cao en opleidingsinstituten.
 • Aansluiting bij MKB Nederland, contact met de overheid en bij de European Golf Course Owners Association (EGCOA) voor belangenbehartiging op Europees niveau.
 • Samenwerking met leveranciers om d.m.v. gezamenlijke inkoop betere voorwaarden te creëren voor de leden.

Kennisuitwisseling

Door veranderde marktomstandigheden voor de golfbranche is er logischerwijs een sterke toename van de behoefte aan kennisuitwisseling bij de golfbanen in Nederland. De NVG geeft hier vorm aan door verschillende initiatieven om kennisoverdracht te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn;

 • Regio-overleggen.
 • Lidmaatschap NGCOA, onze Amerikaanse zusterorganisatie levert een schat aan informatie over de exploitatie van golfbanen.
 • Website NVG, via onze website en e-mail nieuwsbrieven houden we leden, relaties, partners, sponsoren en andere geïnteresseerden op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en nieuws.
 • Diverse commissies diepen onderwerpen uit die van belang zijn voor de leden.
 • Het Nationaal Golf Congres & Beurs wordt jaarlijks door de NVG georganiseerd.
 • Golf Management Academy, waar diverse opleidingen en trainingen aan bod komen;.
 • De NVG doet met regelmaat onderzoek naar de laatste ontwikkelingen en trends in de golfbranche.

De NVG tracht, samen met de NGF, te komen tot een gebalanceerde groei van golf in Nederland. De ontwikkeling van vraag en aanbod moet in goede balans blijven. Er worden initiatieven genomen om meer Nederlanders te laten golfen. De Nationale Open Golfdagen zijn hier mooie voorbeelden van.

logo-nl-nvg-jpg-nga-pagina