Commissies

Home » NGA-inside » Commissies

Commissies

Communicatie

Deze commissie verzorgt de digitale uitingen van de NGA.
Commissieleden: Martin Brummel, Flip Wirth

Opleidingscommissie

De commissie onderhoudt contacten met alle betrokken die belang hebben bij het geven van vakgerichte opleidingen en de inhoud hiervan.
Commissieleden: Frank Klaver, vacant

Sponsorcommissie

Deze commissie onderhoudt contacten en belangen van de zilveren en gouden sponsors van de NGA.
Commissielid:  Jos Theunissen

Vakdagcommissie

De commissie organiseert de tweejaarlijkse vakdag (relatie- en contactdag) voor en met de gouden sponsors met bijbehorende beurs, evenementen en vermaak.
Commissieleden: Ewout in ‘t Veld, Kees van der Vliet

Pro Turf Care

Deze commissie zet zich in het opleidingsniveau van onderhoud op golfbanen en sportvelden te verbeteren.
Commissieleden: Andrew Knott (VZ), Olaf Bos, Koert Donkers en Eric Wijnhoven.

Websitecommissie

De commissie beheert de website en de content. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de Communicatiecommissie.
Commissielid: Arijan van Alphen

Regio’s

Deze commissie valt onder het bestuurslid met de portefeuille regio’s. Er zijn 4 regio’s die 1 of meerdere regiohoofden hebben. De regiohoofden hebben als taak voor hun regio binnen het daarvoor gelden de budget activiteiten te organiseren die bijdragen aan de interactie tussen de leden, sponsor, vakkennis en andere op het vakgebied interessante ontwikkelingen. Vaak gaat de dag of het dagdeel samen met ontspanning (bijv. golfen) of ander gezamenlijk vermaak.

Kascommissie

Commissielid: Simon van Boxtel en Barry Lotgerink Bruinenberg

Coördinatoren diverse activiteiten

Prins Claus Beker: Antoon Kuijstermans
Greenkeeperswedstrijd: Antoon Kuijstermans, Vincent de Vries en Jan-Huub van der Heijden
Harrogate reis: Kees van der Vliet