Nieuwe website Golf Alliantie

Home » Kennis » Nieuwe website Golf Alliantie

Nieuwe website Golf Alliantie

De NGA is de associatie die zich inzet het vak van (hoofd)greenkeeper en fieldmanager op een hoger kennisniveau te brengen.

Dit gebeurt door het stimuleren van kennisdeling via participatie in de alliantie (NVG, NGF, TURF en de NGA) met betrekking tot de Green Deal, de nauwe samenwerking met onder andere opleidingsinstituten en het organiseren van workshops en vakdagen in samenwerking met haar sponsoren.

In januari 2018 is de website www.golfgezondgroen.nl gelanceerd. Het is een website met informatie over duurzaam van golfbanen voor beheerders en andere geïnteresseerden.