Werkbezoek Ministerie I&W en RIVM Persbericht

Home » Green Deal » Werkbezoek Ministerie I&W en RIVM Persbericht

Werkbezoek Ministerie I&W en RIVM Persbericht

PERSBERICHT

Werkbezoek Ministerie I&W en RIVM aan Golfclub Zeewolde

De golfsector is reeds decennia intrinsiek gemotiveerd om golfbanen te verduurzamen. Enkele jaren geleden is hier meer urgentie op gekomen aangaande pesticide gebruik. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft in 2015 met alle relevante partijen in de Nederlandse sportsector een Green Deal gemaakt over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. Daarin is onder meer opgenomen dat golfclubs en -banen, net als andere sportverenigingen, hun sportterreinen vanaf 2020 zonder pesticide onderhouden om blootstelling te voorkomen.

Om deze redenen heeft de golfalliantie (NGF – NVG – NGA) vertegenwoordigers van het Ministerie I&W en het RIVM uitgenodigd een kijkje te nemen in de praktijk van golfbaanonderhoud en -beheer. Op 16 januari 2018 werd tijdens een werkbezoek aan GC Zeewolde stilgestaan bij ervaringen en praktische uitdagingen. De overheidsvertegenwoordigers merkte daarbij op dat vooral goede samenwerking nodig is tussen alle lagen in de beheerorganisatie (bestuur – baancommissie/managent – greenkeeping) en waren daarbij onder de indruk van de collectieve inzet in de sector en op golfclub Zeewolde.

De heren lieten zich tijdens het bezoek uitvoerig bijpraten door hoofdgreenkeeper Christian Neuboer, clubmanager Bart Beekmans en de baancommissie. Daarbij werd stilgestaan hoe een golfclub het beheer uitvoert en de uitdaging van pesticide-vrij beheer praktisch oppakt. Zo werd er inzicht verkregen in de ervaringen die inmiddels met de behandeling van fairways, greens en semi-rough zijn opgedaan.


Foto onderschrift:
Onder leiding van hoofdgreenkeeper Christian Neuboer wordt een bezoek aan verschillende greens en fairways gebracht om inzicht te krijgen wat golfbaanonderhoud en -beheer inhoudt.