Firma Koers nieuwe sponsor NGA

Home » Kennis » Firma Koers nieuwe sponsor NGA

Firma Koers nieuwe sponsor NGA

Gertjan Hilarius, accountmanager Groen, Sportvelden & Golfbanen Firma Koers
Koert Donkers en Monique Madsen, sponsorcommissie NGA

Over Firma Koers:
Bij Koers is milieu  en Duurzaamheid het uitgangspunt. Dit komt tot uiting in de in eigen beheer ontwikkelde producten waarbij duurzaamheid en hergebruik van materialen centraal staan.  

Koers is voortdurend in beweging en blijft daarom altijd nieuwe producten en processen ontwikkelen

De activiteiten bestaan uit  productie van materialensoorten voor de cultuurtechnische materialen zoals teelaarde, compost, bomengrond, sportveldenzand, Greenzand Bunkerzand en Fairwayszand en  verschillende soorten Dressgrond

Of in opdracht speciaal samengestelde Dressgrond die in onze mengcentrale of compost installatie  wordt samengesteld.

Koers  produceert en verhandelt de volgende materialen aan de wegenbouw en cultuurtechnische bedrijven:
• zand:  Greenzand, Fairwayzand, Bunkerzand en Dressgrond.
• cultuurtechnische materialen: o.a. compost, teelaarde, bomengrond en bomenzand.
• siersplit: o.a. schotsgraniet, kalk- en mijnsteen, grind en basaltsplit.
• eigen  halfverhardingen: DurEko-mix®, KoMex® en KoTRec.

Deze materialen worden geproduceerd en gewonnen door middel van de:
• puinbrekerij
• zandwinningen
• composteringsinstallatie
• mengcentrale

Voor de op- en overslag van deze materialen bezit KKS locaties waar zowel binnenvaartschepen als auto’s laden en lossen.

ISO 9001 Certificaat. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Koers Handel BV is gecertificeerd volgens ISO9001: 2008 door SGS Nederland BV

Contact:
Gertjan Hilarius
Accountmanager Groen, Sportvelden & Golfbanen
tel 0611064844
[email protected]