Publicatie ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer’

Home » Kennis » Publicatie ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer’

Publicatie ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer’

Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van de Green Deal Sportvelden. Het uitgangspunt
van de Green Deal Sportvelden is dat beheer van sportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen pas mogelijk is wanneer wordt uitgegaan van geïntegreerde gewasbescherming
(integrated pest management – IPM).
Om plagen, ziekten en onkruid te kunnen weren, is het nodig te weten in welke omstandigheden zij
kunnen ontstaan en uitbreiden. Deze handreiking geeft de beheerder informatie over de mogelijkheden
om onkruiden, ziekten en plagen in sportgrasvelden te voorkomen en te bestrijden, zonder inzet
van pesticiden.

De “Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer – Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen” is
hier te vinden.