Gewijzigde regeling gebruik van pesticiden op sportvelden

Home » Green Deal » Gewijzigde regeling gebruik van pesticiden op sportvelden

Gewijzigde regeling gebruik van pesticiden op sportvelden

Terwijl de wereld in de ban is van de coronacrisis staat wet- en regelgeving niet stil. Op 1 april 2020 is een wijziging in de wettelijke Regeling voor het gebruik van pesticiden op sportvelden in werking getreden. Hierin staat vermeld welke uitzonderingen er nog zijn op het gebruiksverbod mits er door de golfbaan voldaan wordt aan geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM).

De Green Deal Sportvelden uit 2015 was een convenant tussen de sportveldensector en de overheid om het pesticidegebruik tot nul af te bouwen. Het gebruik van pesticiden (bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermings-middelen) op sportvelden is al sinds 2017 verboden, maar er gold voor de sport nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod.

Op weg naar nulgebruik zijn we nu in de fase gekomen waarin de uitzonderingsregeling verscherpt wordt. Hierbij is het uitgangspunt van de overheid: “Nee, tenzij”. Oftewel: gebruik is verboden tenzij IPM is toegepast en alleen als het strikt noodzakelijk is. Op basis van het uitgangspunt “Nee, tenzij” zijn de uitzonderingen drastisch teruggeschroefd voor de periode 1 april 2020 tot eind 2022. In deze jaren zijn er onder strenge voorwaarden nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden, waarna de uitzonderingen verlopen.

De nieuwe uitzonderingsregeling voor de sportveldensector is gepubliceerd in de Staatscourant: klik hier. De Regeling is de uitkomst van de overleggen in het kader van de Green Deal Sportvelden. De Green Deal Sportvelden is daarmee formeel beëindigd en de uitkomsten zijn ondergebracht in de Routekaart Verduurzaming Sport in het kader van het Nationaal Sportakkoord.

IPM-workshops

De Golfalliantie had het plan om in de maand mei regionale IPM-workshops aan te bieden. Vanwege de coronacrisis zal dit niet in mei gebeuren. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen op een later moment alsnog workshops in Nederland gehouden worden, maar het is ook mogelijk dat de situatie ons dwingt om te kiezen voor online workshops. In de workshops zullen IPM, de Regeling en de uitzonderingen vanuit eerste hand uitgelegd en geduid worden. Daarnaast zal ook aandacht zijn voor de ondersteuning van IPM via OnCourse Nederland, waaraan nu de laatste hand wordt gelegd en waarover we nader zullen berichten. De OnCourse-portal, gratis voor Nederlandse clubs en banen, maakt het gemakkelijker om het met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat specifiek voor golf afgestemde IPM toe te passen, omdat golfbaanbeheerders op een gebruikersvriendelijke manier door alle stappen worden geleid. Daarnaast is er ook aandacht voor de praktische toepassing van IPM op de gewasbeschermingslicentiedagen voor greenkeepers die de NGA elk jaar op meerdere locaties organiseert.

Nu al dringende vragen? We horen het graag.

Namens de Alliantie
Jannes Landkroon
Voorzitter Nederlandse Greenkeepers Associatie

 

* IPM = Integrated Pest Management (geïntegreerde gewasbescherming). Verantwoord en zo weinig mogelijk pesticidengebruik. IPM is een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middel van een integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu. Integrated Pest Management begint bij het gebruiken van zogenaamde resistente grassen. Het doel is drastische vermindering van en verantwoord pesticidegebruik. Maar selectief en zeer terughoudend gebruik van chemische pesticiden past, als allerlaatste redmiddel, binnen de principes van IPM.

Link naar factsheet IPM

Link naar alle factsheets