Eurofins Agro breidt grondonderzoek uit

Home » Sponsor talk » Eurofins Agro breidt grondonderzoek uit

Eurofins Agro breidt grondonderzoek uit

De nieuwste inzichten zijn verwerkt  en de prijzen zijn aangepast. Er zijn drie pakketten beschikbaar en voor elke situatie is er een oplossing.

Een optimale bodemvruchtbaarheid draagt bij aan sterke en gezond groeiende planten. Zo kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op en rond sportvelden, golfbanen, openbaar groen en tuinen omlaag. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het zaak om te weten wat de bodem nodig heeft. Grondonderzoek geeft dat inzicht.

Eurofins Agro heeft de onderzoekspakketten recent uitgebreid met nieuwe parameters:

·        Beperkt Pakket voor een eerste indruk van de toestand van bodem. Dit pakket vermeldt voortaan ook het stikstof- en zwavelleverende vermogen van de bodem.

·        BemestingsWijzer Basis voor inzicht in de belangrijkste bodemparameters (voorheen pakket Sport en Recreatie Basis).

·        BemestingsWijzer Compleet voor een volledig beeld van de bodemvruchtbaarheid, inclusief de sporenelementen (voorheen pakket BemestingsWijzer Totaal).

De pakketten BemestingsWijzer Basis en BemestingsWijzer Compleet zijn op een flink aantal punten uitgebreid. Deze twee pakketten kunnen zo bijdragen aan het realiseren van de Green Deal voor sportvelden en golfbanen.

De uitbreidingen op een rij:

·        Calcium

In het onderzoek is de meting van ‘calcium-plantbeschikbaar’ toegevoegd en zijn er streefwaarden beschikbaar. Calcium zorgt voor stevige celwanden en daarmee verminderde gevoeligheid voor schimmelaantasting. Calcium is weinig mobiel in de plant. Gebreksverschijnselen treden als eerste op in het jonge blad. Toediening van calcium, bijvoorbeeld in de vorm van gips, voorkomt gebrek aan calcium in de plant.

·        Zwavel

Ook wordt nu ‘zwavel-beschikbaar’ gemeten. Ook voor zwavel zijn er streefwaarden beschikbaar. Zwavel vormt een belangrijk onderdeel van eiwit in de plant en is onmisbaar voor een gezond gewas. Zwaveltekort veroorzaakt geelverkleuring in het gras en planten.

·        Organische stofbalans

Deze balans geeft aan hoeveel organische stof er in een jaar in de bodem bijkomt of verdwijnt. Te treffen maatregelen hangen af van sector, van toediening van compost in de hoveniers sector tot bezanding op sportvelden. Ook wordt de kwaliteit van de organische stof weergegeven.

·        Bodemleven

De weerbaarheid van de bodem hangt nauw samen met een uitgebalanceerd en actief bodemleven. Drie bodemlevenparameters worden bepaald: de microbiële activiteit, de microbiële biomassa en de verhouding tussen schimmels en bacteriën. Een gezond bodemleven zorgt voor bescherming tegen de ontwikkeling van ongewenste schimmels en bacteriën. Zo neemt de noodzaak van gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen af.

·        Sporenelementen

In het pakket BemestingsWijzer Compleet worden ook de sporenelementen onderzocht. Sporenelementen zijn weliswaar in kleine hoeveelheden nodig voor gezonde groei van planten, ze zijn wel essentieel. Gebrek aan sporenelementen (bijvoorbeeld ijzer) kan ernstige gebreksverschijnselen veroorzaken, vooral op gronden met een hoge pH.

Advies

Bij alle pakketten kan een advies voor bemesting worden aangevraagd. Dit advies is steeds afgestemd op de situatie (sportvelden, golfbanen of openbaar groen).

Prijs

Beperkt Pakket:                              € 45,00 (advies € 5,00)
BemestingsWijzer Basis:               € 59,50 (advies € 7,50)
BemestingsWijzer Compleet:       € 90,50 (advies € 7,50)

Voorbeeldverslag

BemestingsWijzer Compleet Sportvelden
BemestingsWijzer Compleet Green

Overig grondonderzoek
Naast deze grondonderzoeken biedt Eurofins Agro ook de volgende onderzoeken aan: Granulair, Bezanding, Waterkwaliteit en Bodemgezondheid (aaltjes en schimmels). Meer op informatie op onze website www.eurofins-agro.com

Bestellen

Neem voor het bestellen van bemonstering contact op met uw monsternemer of met onze klantenservice via [email protected] of bel met 088 8761010.

Op onze website www.eurofins-agro.com vind u snel en eenvoudig de monsternemer in uw regio.

Als er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met

Albert Feddes
Accountmanager Sportvelden en Golfbanen

Mobiel : +31(0)625643700
E-mail :  
[email protected]