Reactie Golfalliantie op nieuws over gebruik pesticiden

Home » Nieuws » Reactie Golfalliantie op nieuws over gebruik pesticiden

Reactie Golfalliantie op nieuws over gebruik pesticiden

 

In de afgelopen dagen hebben media bericht over een uitspraak van het gerechtshof Den Haag omtrent het verbod op het gebruik van pesticiden buiten de landbouw. In dit artikel lichten we deze uitspraak toe en zetten we het standpunt van de Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) uiteen.

Sinds 2016 is het gebruik van pesticiden buiten de land- en tuinbouw verboden, maar er gold voor sportvelden nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod. Op 1 april van dit jaar is die uitzonderingsregeling aangescherpt. Er gelden nu alleen nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden en alleen als de golfbaan eerst voldaan heeft aan geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Na 2022 verlopen de uitzonderingen op het gebruiksverbod.

Maar volgens twee belangenbehartigers van bedrijven die pesticide ontwikkelen voor de Nederlandse markt is er onvoldoende wettelijke grondslag voor het gebruiksverbod dat sinds 2016 bestaat. Het gerechtshof Den Haag heeft deze belangenbehartigers op 26 november in hoger beroep in het gelijk gesteld. De belangenbehartigers van bestrijdingsmiddelenfabrikanten zeggen dat ze de zaak hebben aangespannen omdat er in hun ogen meer tijd nodig is voor de ontwikkeling en registratie van alternatieve producten.

Wat betekent de uitspraak?
Door deze uitspraak is het gebruiksverbod ontbindend verklaard. In juridische zin zijn toegelaten gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op dit moment weer toegestaan volgens de strikte voorschriften van het etiket.

De uitspraak betreft echter alleen de wettelijke grondslag van het gebruiksverbod, het gerechtshof heeft geen uitspraak gedaan over de wenselijkheid van pesticidegebruik. De koers die de overheid de afgelopen jaren heeft ingeslagen – het gebruik van pesticiden op sportvelden tot nul terugdringen – blijft ongewijzigd en deze koers zal na wetswijzigingen een aangepaste juridische grondslag krijgen. Het politieke besluit dat gebruik van het gebruik van pesticiden op sportvelden geleidelijk afgebouwd moet worden, heeft namelijk een sterke maatschappelijke basis: de maatschappij wil een veilige sportomgeving, wij willen voor onszelf en onze kinderen een veilig sportklimaat. Dat blijkt ook uit een eerste reactie van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in de media: “Ik zal het arrest van het gerechtshof nader bestuderen. We willen het gebruik van (schadelijke) gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw beperken om onze gezondheid en het milieu te beschermen.”

De Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) is van mening dat de tendens niet zal omslaan en de stip op de horizon voor de golfsport blijft dan ook ongewijzigd. De golfsport is in Nederland pionier op het gebied van duurzaam beheer omdat wij een goede rentmeester willen zijn van de landschappen waarin we sporten en omdat we een veilige omgeving voor golfers en medewerkers willen creëren. Duurzaam beheer leidt bovendien naar “structurele speelkwaliteit”: een goede kwaliteit van de spelonderdelen in elk seizoen van het jaar (meer hierover is te vinden op de informatiepagina’s op de website van de NGF).

De NGA verwacht dat de vakmensen, onze collega’s met grote kennis en kunde, hun verantwoordelijkheid nemen en verstandig omgaan met het beheer van hun terrein en dientengevolge onder goede en gezonde omstandigheden.