Interview Andrew Knott

Home » Nieuws » Interview Andrew Knott

Interview Andrew Knott

How did you come into contact with the greenkeeper profession?
From the age of 16 I had been playing golf weekly off and on, at a local course near to my home in England. It was later on after I had returned from backpacking. When I was looking for a job which was in a natural setting and provided a possibility to work in different countries. With one of my friends doing greenkeeping work at the time, he recommended it, so I enrolled in a Foundation Degree in Sports Turf Science at Myerscough College. This provided me with two theoretical years of learning and one practical year. For my practical year I worked at Vallentuna golf course in Sweden, which was great. The team were super friendly, and taught me how the day to day maintenance of a golf course was achieved.

Vanaf mijn zestiende speelde ik wekelijks af en toe golf op een plaatselijke golfbaan in de buurt van mijn huis in Engeland. Nadat ik was teruggekeerd van backpacken, ging ik op zoek naar een baan gelegen in een natuurlijke omgeving en die de mogelijkheid bood om in verschillende landen te werken. Een van mijn vrienden die op dat moment als greenkeeper aan het werk was, raadde hij mij dit mooie vak aan. Ik schreef mij vervolgens in voor een Foundation Degree in Sports Turf Science aan het Myerscough College. De opleiding bestond uit twee theoretische leerjaren en een praktijkjaar. Tijdens mijn praktijkjaar heb ik op de golfbaan Vallentuna in Zweden gewerkt, wat geweldig was. Het team was super vriendelijk en leerde me alles over het dagelijkse onderhoud van een golfbaan.

Tell me something about yourself. For example, what are your activities besides work?
At the moment I enjoy cycling either in the dunes, to the beach or exploring the Den Haag city. When the lockdowns are over, and things begin to settle, I want to join the local cricket club. As I used to play back in England, and I liked to give it another go.

Ik fiets graag in de duinen, naar het strand of verken de stad Den Haag. Als de lockdown voorbij is, wil ik lid worden van de plaatselijke cricketclub. In Engeland speelde ik cricket en ik wil deze sport graag weer oppakken.

How would you motivate (young) people to become a greenkeeper?
I would first inform the local training schools that specialise in outdoor work, what greenkeeping is. I have worked with a few young guys, who are in the education system for hoveniers, and have met their teachers. The teachers have no idea what greenkeeping is, or even that greenkeeping is a possible profession for their students. That is a shame, as the young guys don’t realise greenkeeping could be a future career path for them.

Ik zou eerst de lokale groenopleidingen/scholen benaderen om het vak greenkeeping toe te lichten. Ik heb gewerkt met een paar jongens die hoveniers zijn, en ik heb hun docenten ontmoet. Het bleek dat de docenten geen idee hadden wat greenkeeping inhoudt, of zelfs dat greenkeeping een mogelijk beroep is voor hun studenten. Dat is jamer, want de jonge jongens realiseren zich niet dat greenkeeping een toekomstig carrierepad voor hen kan zijn.

For existing folks in greenkeeping employment, the PTC are planning to start a “Uitwisseling greenkeepers – binnenlandse stage programma”, where interested people can have the opportunity to work and learn for a day or two, at another participating golf course. So futuring their knowledge of other golf course management situations and techniques, while continuing their career at their own golf course.

Voor mensen werkzaam in het greenkeepersvak, start PTC dit jaar met een project “uitwisseling greenkeepers – interne stage”. Geïnteresseerden krijgen de kans om een dag of twee te werken en te leren op een andere aan het programma deelnemende golfbaan. Door de uitwisseling wordt kennis van golfbaanonderhoud verder ontwikkeld, terwijl ze hun carriere voortzetten op hun eigen golfbaan.

Who is your role model, who are you proud of and why?
A Lot of the people I have worked with, whether it is head greenkeepers or greenkeepers. These are the guys that I learn from and with. A stand out moment which really energised my passion for greenkeeping again, was listening to Per Rasmussen at Smørum Golfklub. How he is managing his greens and golf course, I think is exceptional.

Veel van de mensen met wie ik heb samengewerkt, of het nu gaat om de hoofdgreenkeepers of greenkeepers. Dit zijn de jongens van en met wie ik leer. Een opvallend moment dat mijn passie voor greenkeeping echt stimuleerde, was het verhaal van Per Rasmussen van Smørum Golfklub. Hoe hij zijn greens en golfbaan beheert, vind ik uitzonderlijk.

How would your colleagues describe you?
Different people, different things. But it would be nice if I was thought of as somebody who is happy to share their knowledge, and allow people the opportunity to grow and become a well rounded sports turf professional.

Verschillende mensen, verschillende ervaringen. Het zou leuk zijn als ik word gezien als iemand die graag zijn kennis deelt en vakgenoten de kans geef om te groeien, om een volleerde sportgras expert te worden.

Do you have a motto?
Not really a motto, I use the term “it is what it is” a lot. Referring to, this is the situation, roll with it, and move forward the best you can.

Ik heb niet echt een motto. Ik gebruik de term “het is wat het is” vaak. Ik bedoel hiermee “dit is de situatie, accepteer het en pas je zo goed mogelijk aan.”

What should the reader remember after reading this interview?
I can ride a bike.
Ik kan fietsen.

Do you have a question for a colleague?
Lee Lennox the Head Greenkeeper at Golfpark De Turvaert, who is currently studying for a HNC qualification in Golf Course Management. After 10 years looking after De Turvaert greens, is it true that you still have over 60% fescue dominance on your greens, if so that is impressive work.

Lee Lennox, hoofdgreenkeeper van Golfpark De Turfvaert, momenteel bezig met een studie voor een HNC-kwalificatie in Golf Course Management: Klopt het dat je na 10 jaar nog steeds meer dan 60% zwenkgras dominatie op je greens hebt? Zo ja, dan is dat indrukwekkend!