Regiobijeenkomst NGA regio midden

Home » Kennis » Regiobijeenkomst NGA regio midden

Regiobijeenkomst NGA regio midden

Op 7 juli a.s. organiseerde de NGA in samenwerking met NLadviseurs een regiodag (regio midden). Biodiversiteit stond centraal op deze ochtend. De deelnemerslijst met een maximale aantal van 24 deelnemers was snel vol, en gevuld met greenkeepers, baancommissieleden en andere in onderhoud betrokkenen. Na een welkomstwoord van Jannes Landkroon, als voorzitter van de NGA en hoofdgreenkeeper op locatie, werden deelnemers opgedeeld in twee groepen en kregen een rondleiding op de Utrechtse Golfclub Amelisweerd – onder leiding van Wesley van Zadelhoff en André Geelhoed.

De Late Guldenroede (en niet de Canadese-familielid), de Sint-Jansvlinder (of vanaf vandaag Robijnvlinder), een orchidee die bijen aantrekt/fopt met zijn uiterlijk – de bijenorchis, nut en noodzaak van de zomereik, de bestrijding van distels. Voorbeelden van besproken en geziene soorten, beheermaatregelen.  Het werd duidelijk wat de greenkeepers doen en laten om de verschillende dier- en plantsoorten een geschikte habitat bieden.

Vol inspiratie en blij met het weer bijwonen van een fysieke bijeenkomst gaan we enthousiast aan de slag.

De bijenorchis