PTC Learning Hub

Home » Nieuws » PTC Learning Hub

PTC Learning Hub

Ik werd benaderd door mijn collega Andrew Knott van Leeuwenbergh, tevens voorzitter van Pro Turf Care en de kartrekker van PTC Learning Hub, of ik ervoor opensta een collega van hem een dag wegwijs te maken op onze baan. ‘Natuurlijk, Mike is welkom!’ Na het vinden van een geschikte datum, ontving mijn team de collega voor een dag op 28 juni jl. Zowel Mike als het team van de Amsterdamse Golf Club waren enthousiast en vertelden/toonden elkaars werkwijze. Zo enthousiast zelfs, dat mijn collega’s mij na afloop vroegen wanneer zij een dag op pad mogen. Ik wil dit graag oppakken, samen met de PTC, door bijvoorbeeld het regelen van een uitwisseling op dezelfde dag. Frank Klaver, hoofdgreenkeeper Amsterdamse Golf Club

Mike Taal is de eerste kandidaat die met ondersteuning van PTC Learning Hub voor een tweede keer stage heeft gelopen. In 2021 bezocht Mike de Goyer Golf & Country Club. ‘Stagelopen leek mij erg leuk aangezien ik er altijd voor opensta om nieuwe dingen te leren en om te zien hoe ze ergens anders te werk gaan.‘ Mike Taal, greenkeeper Golfvereniging Leeuwenberg

Vandaag ben ik langs geweest op de Amsterdamse Golf Club. Eerst hebben we een klein rondje gelopen en hebben we het over hun greens gehad. Frank (hg) heeft me uitgelegd hoe hun dauwveger werkt. Toen kreeg ik een kaart mee en ben alle greens gaan dauwvegen. Na de eerste pauze ben ik één van de greenkeepers gaan helpen met het vullen van de veldspuit met voedingstoffen en wetting agent. Vervolgens zijn we de fairways gaan spuiten en in-beregenen. Eerst heeft hij me laten zien hoe hun spuit werkte en vervolgens de werkwijze toegelicht om de hele fairway mooi te spuiten. Daarna heb ik de rest van de fairways gespoten. Ik vond het echt super leuk om te doen want het was namelijk de eerste keer dat ik met een GPS-gestuurde veldspuit werkte. We deden eerst een rondje om de fairway heen om het gebied in te kaderen en de computer onthoudt dat dus. Daarna kun je de fairway volledig gaan spuiten. Mocht je nou een stukje overlappen, dan is dat geen probleem, de nozzles schakelen vanzelf uit. Ik vond het echt een heel fijn systeem om mee te werken en vind het heel leuk om het eens gebruikt te hebben.

 Ik wil graag de heren van de Amsterdamse bedanken voor deze leuke ervaring!! Mike Taal – Leeuwenbergh

Pro Turf Care project Learning Hub: stageplekken waar voor een dag bij en van elkaar geleerd kan worden. Meer weten over deze door de NGA/PTC geïnitieerde stageplekken? Mail naar [email protected]