BVB Landscaping

Home » Nieuws » BVB Landscaping

BVB Landscaping

BVB Landscaping – Substraten voor aanleg en onderhoud van golfbanen en sportvelden

BVB Landscaping produceert substraten voor het openbaar groen en is gespecialiseerd in substraten voor sportvelden en golfbanen, zoals greenzand, bunkerzand, dressgrond en toplagen. Daarnaast leveren wij maatwerk voor zowel golfbanen als sportvelden. Met behulp van bodemanalyses, waarbij granulaire samenstelling, organische stof gehalte, pH-waarde en aanwezige voedingselementen inzichtelijk worden gemaakt, kunnen wij de optimale productsamenstelling bepalen voor uw gebiedseigen bodem.

BVB Landscaping investeert doorlopend in optimalisatie en innovatie van haar substraten. Zo wordt er o.a. onderzoek gedaan naar toplagen bij golfclubs en worden er praktijkdagen georganiseerd, waarbij onze adviseurs meewerken op de greens. De inzichten die BVB Landscaping hier vergaart, worden ingezet om onze producten te optimaliseren en te delen met onze klanten.

Meer informatie over onze substraten en werkwijze is te vinden op https://bvb-landscaping.nl/toepassingen/golfbaan-sportveld/