CAO-golfbranche

Home » Nieuws » CAO-golfbranche

CAO-golfbranche

Al sinds mensenheugenis zijn er een aantal zekerheden:

  • de zon komt op in het oosten en en gaat onder in het westen,
  • en greenkeepers kunnen zich niet vinden in de CAO Golfbranche.

Het laatste voorbeeld is tijdens het schrijven van dit stukje nogal actueel.

Twee weken geleden (medio februari) is namelijk het voorstel CAO Golfbranche 2024 met 59% tegenstemmen afgeschoten. Bijzonder was dat er ongeveer 500 respondenten waren op de enquête van de NVG/de UNIE. Dat mag behoorlijk representatief genoemd worden. Onder deze 500 respondenten waren ongeveer 218 greenkeepers. Als deze groep niet meegeteld zou worden, was het voorstel massaal aangenomen. Echter, met de greenkeepers erbij kwam het totaal op de 59% tegen uit.

Ik hoor je denken: ’maar Jannes, de NGA bemoeit zich toch niet met de cao?’ Daar heb je gelijk in. Dit standpunt hebben we altijd volgehouden, vooral omdat wij vrijwilligers zijn met verstand van greenkeeping. Een onderwerp als de cao verdient meer dan alleen de aandacht van vrijwilligers.

In dit standpunt is echter een beetje verandering gekomen. Frank Klaver zat namelijk in het panel bij de cao-overleggen. In eerste instantie in de rol als hoofdgreenkeeper van de Amsterdamse Golfclub. Na de enquêteresultaten wilde de UNIE toch graag met de NGA om tafel, omdat de NGA de aangewezen organisatie is die wat betreft greenkeeping het beste de vinger aan de pols heeft. Een deel van het NGA-bestuur heeft een open gesprek gehad met de vertegenwoordigers van de UNIE, waarin standpunten en ideeën op tafel kwamen. De aangescherpte voorwaarden zijn door de UNIE inmiddels voorgelegd aan de NVG. Het NVG cao-panel is wederom bij elkaar geweest en de NVG is in beraad met de achterban. Na de gesprekken tussen de UNIE en de NGA is het idee ontstaan om wat vaker met elkaar om tafel te gaan. Hoe dit exact vormgegeven zal worden, is nog niet duidelijk. Onze rol zal informerend zijn en blijven. Op de details van de gesprekken ga ik niet in. Over de (vernieuwde) voorstellen is het ook nog gissen en ik sta niet in voor de resultaten, aangezien de NGA geen beslissende partij is.

Op persoonlijk vlak ben ik erg trots op de greenkeepers die massaal hun stem hebben laten horen! Samen sta je sterk!