Interview Barend Jan Verkerk

Hoe ben je in aanraking gekomen met het greenkeepersvak? Na de middelbare school ging ik naar de lagere en middelbare landbouwschool. Voordat ik het greenkeepersvak inrolde, werkte ik 25 jaar in de beregeningsinstallatie-branche. 17 jaar lang al kwam ik veel op...

What happens if you don’t maintain a golf course?

Artikel USGA – what happens if you don’t maintain the golf course? March 27, 2020 USGA Green Section Staff If a golf course is not maintained for an extended period of time, the road to recovery is likely to be a long one. The spread of COVID-19 is having...

NGA IPM-dagen 2020

De nieuwe overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote consequenties voor de maatschappij. De IPM-dagen van 13 en 20 maart a.s. zullen wij om dit besluit uitstellen. Dit vinden wij uiteraard zeer spijtig, echter...

Publicatie ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer’

Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van de Green Deal Sportvelden. Het uitgangspunt van de Green Deal Sportvelden is dat beheer van sportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen pas mogelijk is wanneer wordt uitgegaan van geïntegreerde...