Selecteer een pagina

Mivena tekent sponsorcontract!

Mivena, meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van specialty fertilizers, waar Stefan Hoefnagels alweer 11 jaar bij betrokken is.     Welkom als zilveren sponsor van de NGA!         Stefan Hoefnagels en Jannes Landkroon – 26...

DGB/NGA-research

Terreinbeheerders staan voor grote uitdagingen o.a. met betrekking tot IPM (Integrated Pest Management). Mede hierom is in november 2020 een samenwerkingsverband tussen de DGB (Duurzaam Golfbaan Beheer) en de NGA gestart. Deze samenwerking zal actief DGB-data-input...

What happens if you don’t maintain a golf course?

Artikel USGA – what happens if you don’t maintain the golf course? March 27, 2020 USGA Green Section Staff If a golf course is not maintained for an extended period of time, the road to recovery is likely to be a long one. The spread of COVID-19 is having...

NGA IPM-dagen 2020

De nieuwe overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote consequenties voor de maatschappij. De IPM-dagen van 13 en 20 maart a.s. zullen wij om dit besluit uitstellen. Dit vinden wij uiteraard zeer spijtig, echter...

Publicatie ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer’

Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van de Green Deal Sportvelden. Het uitgangspunt van de Green Deal Sportvelden is dat beheer van sportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen pas mogelijk is wanneer wordt uitgegaan van geïntegreerde...