Green Deal: inzicht in gebruik meer dan noodzakelijk

Home » Green Deal » Green Deal: inzicht in gebruik meer dan noodzakelijk

Green Deal: inzicht in gebruik meer dan noodzakelijk

Een goed duurzaam en groen beleid op golfbanen is mede gebaseerd op cijfers. Een opgave van het gebruik van zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen is dan ook een belangrijk onderdeel van de afspraken die in het kader van de Green Deal Sportvelden zijn gemaakt met de overheid.

Elk jaar zal het gebruik op deze wijze – anoniem – moeten worden geregistreerd.

Op termijn zal het gereduceerde gebruik op basis van de verstrekte gegevens zichtbaar dienen te worden.

Een zeer fors aantal golfbaanbeheerders heeft echter om meerdere redenen het gebruik over 2015 en 2016 – ondanks herhaalde gemailde verzoeken – niet verstrekt.

Dat was onlangs voor vertegenwoordigers van de Golf Alliantie – NGF, NVG en NGA – aanleiding om deze beheerders telefonisch te benaderen en hen ervan te overtuigen dat de opgave van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een van de cruciale elementen is voor het succesvol maken van de Green Deal.

Op de foto: vertegenwoordigers van NGF, NGA en Geert Cuperus, projectleider Golf Alliantie