Duurzaam Golfbaan Beheer 12,5 jaar

Home » Kennis » Duurzaam Golfbaan Beheer 12,5 jaar

Duurzaam Golfbaan Beheer 12,5 jaar

Hoe ben je in contact gekomen met Duurzaam Golfbaan Beheer?
“In mei 2005 organiseerde Maarten van Ede, als voormalig bestuurslid (banen) van de NGF, een studiereis naar Denemarken om daar een groep greenkeepers te ontmoeten die onder leiding van de Engelsman Chris Haspel, goede resultaten had geboekt met duurzaam beheer. Vanwege het daar bestaande verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen was het voor Nederland een goed voorbeeld en uiterst actueel. Het idee sprak me direct aan in mijn toenmalige hoedanigheid als secretaris administrateur op de Koninklijke Haagsche G&CC. Wat mij wel duidelijk werd, was dat de introductie van fijne grassen voor veel greenkepers nieuwe kennis vereiste en het leek interessant om een Nederlandse groep op te zetten net als de Denen om zo kennis te gaan delen.

Anders dan de Denen besloten we de focus niet te leggen op uitsluitend roodzwenk gras, maar ook struisgras, zolang het beheer maar gericht was op duurzaamheid. Om structuur te krijgen in de behaalde resultaten werden via de website data verzameld in een spreadsheet. Er werd een protocol gemaakt door Jeff Collinge en Erik Jan Beenackers. Dat diende ervoor te zorgen dat de verzamelde data vergelijkbaar zouden zijn.

Als lid van de commissie greenkeeping van de NGF mocht ik delen in de kennis en kregen we als groep ondersteuning van de STRI met bezoeken en rapporten van Stephen Baker.”

Initiatiefnemers DGB – foto afscheid Gerard van ‘t Klooster, 2008:
Jeff Collinge, Maarten van Ede, Gerard van ‘t Klooster , Flip Wirth

Kun je het doel van Duurzaam Golfbaan Beheer toelichten?
“Kennis delen!
We hielden een aantal keren per jaar bijeenkomsten op elkaars banen. Er werd al veel aan kennisgeving gedaan, maar er werd nog maar weinig gebruik gemaakt van de verzamelde data. Dat had meerdere oorzaken. Het Excel sheet was niet handig in gebruik, d.w.z. om er weer overzichtelijk data uit te halen. Er is toen een echte database gemaakt, waarbij grafieken een beeld gaven van de ontwikkelingen. Dat waren echter vooral de langere termijn ontwikkelingen en die zijn niet zo geschikt voor regelmatige bijeenkomsten. Het was pas in 2016 dat er een nieuwe database gebouwd was, samen met en gebruik makend van de kennis bij Proware Golf. Toen konden er ook echte rapportages gemaakt worden die de basis vormden voor de benchmarking gesprekken. Dat is nu een vast onderdeel van onze samenkomsten. Een grote stap!

Greenkeepers leren door die gesprekken ook de betekenis van data kennen voor eigen gebruik en interpretatie. Het vereist soms inbreng van externe kennis en gelukkig kan ik na al die jaren nog regelmatig leunen om ondersteuning van Barenbrug. Het is een langzaam proces van ontwikkeling.”

Wat heeft de groep bereikt en waar richten jullie je in de (nabije) toekomst op?
“In 2016 zijn we een officiële stichting geworden. DGB moet zelf ook toekomstbestendig zijn (andere soort duurzaamheid). We zijn zuinig op wat we in de loop der jaren hebben opgebouwd en er ligt nu een basis voor continuïteit. Dat is ook van groot belang voor de greenkeepers die nu dus echt leden zijn van de stichting DGB.

In de afgelopen jaar is de DGB-groep flink gegroeid tot 17 leden. Dat betekent dus ook een groot aantal data. Daarmee kunnen we in het databestand onderscheid maken tussen banen met roodzwenk- en banen met struisdominantie. Dat komt de benchmark discussie ten goede. De database maakt het mogelijk snel overzichten te genereren. De kennis binnen de groep is gegroeid.

Aantal leden van de DGB-groep op de Domburgsche GC november 2017

Data verzamelen met monitoring en vervolgens registreren kost tijd. Dat proces is in de loop der jaren verbeterd voor wat betreft de data invoer: met de smartphone of tablet kan dat nu direct worden ingevoerd tijdens het monitoren. Binnenkort komen de nieuwe verbeteringen die het gebruik nog eenvoudiger en sneller maken.

Maar we willen meer met data zodat de tijd die de greenkeeper erin steekt wordt terugverdiend (en meer dan dat). Vooraf monitoren is de start om te bepalen welke werkzaamheden er gedaan zullen worden. Zo bespreken we met elkaar de behaalde resultaten van duurzaam werken. Dat blijkt leerzaam en inspirerend. Het blijkt tot zowel tijds- als kostenbesparing te kunnen leiden.

Momenteel wordt gewerkt aan een concept van een jaaranalyse. Daarin vindt de greenkeeper terug wat er kan worden gezegd aan de hand van de behaalde resultaten op basis van de door hem verzamelde data. Het is de bedoeling dat zo ook groepsgemiddeldes worden bepaald. Hiervoor moet je echter over erg veel goede data beschikken. Meer nieuwe DGB-leden zijn ook daarom welkom.”

Voor meer informatie over DGB, zie de website: www.dgbeheer.info