Voormalig NGA-voorzitter Rob Wilderom overleden

Home » Kennis » Voormalig NGA-voorzitter Rob Wilderom overleden

Voormalig NGA-voorzitter Rob Wilderom overleden

Ons allen bekend en geliefde voormalig NGA-voorzitter Rob Wilderom is afgelopen weekend na een kort ziekbed veel te vroeg overleden. Dit zal voor velen als een schok aankomen, mede omdat Rob in onze herinneringen zo’n fijne, vrolijke en energieke man was. Dit moeten we ons ook zo blijven herinneren.

Rob heeft veel betekend voor greenkeeping. Voor mij persoonlijk was hij een voorbeeld van een gedreven greenkeeper die zich niet beperkte tot enkel zijn eigen golfbaan maar een impact wilde maken die alle greenkeepers trof. Rob was altijd een positieve kracht die het vak greenkeeping een warm hart toe droeg. Wij gaan Rob missen en halen positieve kracht uit onze gedachten aan hem.

Enkel deze tekst doet geen recht aan wat Rob heeft betekend voor velen. We zullen in de eerstvolgende uitgave van ons vakblad uitgebreid stilstaan bij wie deze man was.

Ons medeleven gaat uit naar familie en vrienden.

Jannes Landkroon
Voorzitter NGA