Enquête ledenwerving

Home » Nieuws » Enquête ledenwerving

Enquête ledenwerving

Nog geen NGA-lid? Start dan hier de enquête

Ledenwerving is een aandachtspunt van het bestuur. Net als ledenbehoud, dat elke bestuursvergadering op de agenda staat. Leden vormen, naast onze sponsoren, namelijk de vereniging en leden zijn de belangrijkste ambassadeurs van de NGA.

Het actieplan ledenwerving heeft ons al inzicht gegeven in de huidige leden. Daarnaast hebben de flyers, een vernieuwde website, een aangepaste nieuwsbrief en de vele uitingen op sociale media grote(re) zichtbaarheid opgeleverd.

Een volgend onderdeel van het actieplan ledenwerving is ons imago. Om beter inzicht te krijgen in het imago van onze vereniging willen wij alle nog niet bij de NGA aangesloten greenkeepers en fieldmanagers vragen een enquête in te vullen.

Link naar de enquête

De uitkomst van de enquête zal worden meegenomen in de vervolgstappen van het actieplan. Later in het jaar zullen wij het resultaat delen en in 2021 volgt een enquête waarin we onze bestaande leden vragen om feedback.

Gelijk lid worden? klink dan hier