“Nee, tenzij”

Home » Green Deal » “Nee, tenzij”

“Nee, tenzij”

Gebruik je als sportveldbeheerder pesticiden, dan geldt een nieuwe wettelijke regeling (ingegaan op 1 april 2020). Hierin staat vermeld welke uitzonderingen er nog zijn op het gebruiksverbod mits er door de golfbaan voldaan wordt aan geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM). Dankzij het toepassen van IPM worden sportveldbeheerders minder afhankelijk van chemische gewasbeschermings-middelen. IPM zorgt ook voor financiële duurzaamheid.

Factsheet IPM

De Green Deal Sportvelden uit 2015 was een convenant tussen de sportveldensector en de overheid om het pesticidegebruik tot nul af te bouwen. Voor sportvelden gold nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod. Op weg naar nulgebruik zijn we nu in de fase gekomen waarin de uitzonderingsregeling verscherpt is. Hierbij is het uitgangspunt van de overheid: “nee, tenzij”. Oftewel: gebruik is verboden tenzij IPM is toegepast en alleen als het strikt noodzakelijk is. Op basis van het uitgangspunt “Nee, tenzij” zijn de uitzonderingen drastisch teruggeschroefd voor de periode 1 april 2020 tot eind 2022. In deze jaren zijn er onder strenge voorwaarden nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden, waarna de uitzonderingen verlopen.

IPM via OnCourse:
Via www.getoncourse.golf worden golfbanen op een eenvoudige wijze door IPM geleid. Gebruik je pesticiden, doorloop dan deze portal waardoor je je aan de met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgestemde IPM voldoet.

Digitale workshop:
In oktober 2020 organiseert de Golfalliantie (NVG, NGF en NGA) een digitale workshop over IPM. Daarin komen het ‘waarom, hoe en wat’ van IPM aan bod. Nadere informatie volgt.