Kalium, essentieel element

Home » Nieuws » Kalium, essentieel element

Kalium, essentieel element

Na een vrij recent Amerikaans onderzoek, waarbij aangetoond werd dat toedieningen van kalium tot verhoogde ziektegevoeligheden leiden, zijn kaliumbemestingen bij een aantal greenkeepers en fieldmanagers in een slecht daglicht komen te staan. Maar zoals zo vaak, moeten we één en ander toch relativeren. In het Amerikaans onderzoek ging het om uitzonderlijk grote K-bemestingen die hier onder onze omstandigheden nooit zouden gegeven worden en die de normale verhoudingen tussen de gegeven hoeveelheden stikstof – fosfor – kalium – magnesium scheef trokken. Verder is het ook geweten dat planten gemakkelijk kalium opnemen en bij een voldoende hoog aanbod zelfs overgaan tot een vorm van een luxeconsumptie. En dat zoiets ziekten kan uitlokken hoeft geen betoog.

[gview file=”https://ngagolf.nl/wp-content/uploads/2021/02/Kaliumbemestingen-Compo-Expert.pdf”]