Kruisbestuiving

Home » Woord van de voorzitter » Kruisbestuiving

Kruisbestuiving

Note: dit artikel is geschreven in een periode dat veel covid-regels waren losgelaten. Het onderwerp ‘kruisbestuiving’ blijft ondanks de nieuwe (en aankomende veranderde covid-maatregelen) overeind/van toepassing.

Het lijkt erop dat we een beetje van het covid-debacle afraken. Op het moment dat ik dit schrijf, is de anderhalvemeter-samenleving net losgelaten. Echter, nu komen nog een poosje de ontwenningsverschijnselen met de dilemma’s die er bij horen. Handen schudden of de boks is een van die dilemma’s. Nu neig ik nog naar de boks omdat dit er nu ingebakken zit en een beetje omdat het voelt alsof je “cooler” bent dan je in werkelijk bent. Onlangs las ik een stukje dat het niet handen schudden juist op lange termijn slecht is voor de gezondheid. Met handen schudden wissel je bacteriën uit en maak je elkaars Micropia (bio diversiteit op en in je lichaam) meer divers. Hierdoor ben je gezonder en ontwikkel je een beter afweersysteem.

Met het loslaten van de anderhalvemetersamenleving is samenkomen opeens ook een veel makkelijkere optie geworden. Wij van de NGA zijn alweer druk bezig met de golfdag en de vakdag. Ook zijn de regiohoofden druk aan het denken over wat ze kunnen ontplooien. We hebben elkaar lang niet ontmoet en ik geloof dat we er echt aan toe zijn om collega’s weer te zien en te spreken. Dit samenkomen zie ik een beetje als het handen schudden. Want we wisselen ervaringen, ideeën en kennis uit waardoor we als mens en als greenkeeper ook weerbaarder worden en gezonder.

Bij micropia geldt de vuistregel dat hoe gevarieerder de samenstelling is, des te gezonder het lichaam. Dat gaat volgens mij ook op voor kennis en kunde die we kunnen uitwisselen en vergaren. Hoe diverser onze kennis en kunde, des te weerbaarder zijn we. Het is volgens mij dan ook wijs om verschillende bijeenkomsten te bezoeken. Bezoek niet alleen een NGA-event maar ook als het kan een NGF- of een NVG-bijeenkomst en kijk wat je daar kan opsteken. Gelukkig zijn er ook Golf Alliantie-events die georganiseerd worden door alle 3 de organisaties. Zo staat het Groen- & Golf Symposium ook weer in de planning.

Ik hoop jullie allemaal massaal te zien op de verschillende events die op stapel staan! Enige dilemma is dan de boks of handen schudden.

Jannes Landkroon
Voorzitter NGA