Onbekend maakt onbemind

Home » Nieuws » Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind

Afgelopen voorjaar stond de jaarlijkse FEGGA-bijeenkomst weer op de agenda. Het waren intensieve dagen, waarop de associaties veel geleerd en gespard hebben. Een onderwerp was uiteraard het potentiële verbod van bestrijdingsmiddelen in Europa. De weerstand hiertegen was natuurlijk behoorlijk. Ik vroeg me toen af: waar komt die weerstand vandaan? Op het eerste gezicht lijkt het erop dat men bang is om de middelen kwijt te raken. Een deel van de angst, frustratie en boosheid zal gerust door de potentiële ban komen en/of het gevoel van oneerlijkheid. Maar, zo bedacht ik veel later, het komt waarschijnlijk ook door het nog onbekende. We weten namelijk nog niet wat de regels gaan worden en hoe het speelveld er straks uit komt te zien. De mens is een gewoontedier, dat zichzelf in bescherming neemt door te doen wat bekend en veilig is. Onbekend geeft vaak stress.  

Het NGA-thema voor 2023 is #Betrokkenheid. Dit thema kan op diverse aspecten doelen. Betrokkenheid is volgens mij altijd positief, tenzij het om iets crimineels hoort. #Betrokkenheid is ook in het leven geroepen om de betrokkenheid bij de NGA te vergroten, door het vergroten van het aantal leden, de deelname aan NGA-bijeenkomsten of de participatie aan de organisatie als vrijwilliger.  

Zoals jullie weten, zoekt de NGA sinds jaar en dag vrijwilligers. Deze zoektocht levert gelukkig nog altijd toppers op, waardoor de goede zaak voortgezet kan worden. Deze zoektocht kan soms ook moeizaam zijn en frustreren. Met in het achterhoofd het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’, kwam het bestuur op het idee om zo nu en dan leden uit te nodigen bij een bestuursvergadering. Op 7 maart jongstleden deden we dit voor het eerst, voor mijn gevoel succesvol. Ik denk dat we hebben laten zien hoe tof de organisatie is, en ik hoop dat we bij deze enthousiastelingen wat onbekendheden hebben kunnen wegnemen en dat we ze kunnen verwelkomen in een commissie of misschien wel in het bestuur. De verschillende inzichten die op tafel kwamen, waren ook van meerwaarde voor de vergadering. We gaan dit zeker herhalen. 

Onbekend maakt onbemind; het is zeker waar, maar groei komt voort uit nieuwe kennis en ervaringen en die vind je alleen in het onbekende.