Promotiefilm: Greenkeeper, meer geschikt dan je denkt!

Home » Nieuws » Promotiefilm: Greenkeeper, meer geschikt dan je denkt!

Promotiefilm: Greenkeeper, meer geschikt dan je denkt!

Door de brede maatschappelijke ontwikkelingen, de druk op het beheer, commerciali-sering, moderne (informatie)voorzieningen en communicatie is het vak van (hoofd)greenkeeper en fieldmanager continu onderhevig aan veranderingen.

Het is de taak van de associatie om deze veranderingen tijdig te signaleren en hierop te reageren. De promotiefilm voor met name de doelgroep herintreders is een eerste stap/actie. Instanties zoals het UWV zullen de film en bijbehorende informatie over het vak ter beschikking krijgen. 

Oproep: Ben jij nu of in de toekomst op zoek naar collega’s, en/of sta jij ervoor open geïnteresseerden te ontvangen en te late ervaren dat het vak meer geschikt is dan men denkt, stuur ons een mail: [email protected]. Per provincie zoeken wij minimaal één golfbaan.

De film is vrij te gebruiken. Er is een versie met ondertiteling beschikbaar, op te vragen via: [email protected].