Welkom

                              

De Nederlandse Greenkeepers Associatie is een brancheorganisatie die in 1991 is opgericht.

De NGA is een jonge groene associatie met ruim vierhonderd leden die wordt onderhouden door vele vrijwilligers die dagelijks hun beroep als (hoofd)greenkeeper, baanmanager of anderszins uitoefenen op een golfbaan, waar Nederland er op dit moment zo'n een kleine tweehonderd van in alle soorten en maten van heeft. Deze groep fanatieke vrijwilligers, die elk hun bijdrage leveren aan het bestaansrecht van de NGA, deelt hun kennis maar al te graag met collega's door heel Nederland en daarbuiten. Hierin speelt de overkoepelende organisatie FEGGA (Federation of European Golf Greenkeeper Associations) als kennisoverdrager aan alle aangesloten landelijke organisaties een belanrijke rol.

De NGA deelt haar kennis en netwerk vooral door het organiseren van ledenvergaderingen, contactdagen, golfwedstrijden en studiereizen.

Daarbij hoort uiteraard een website en een vakblad (Greenkeeper), waarin zij hun verenigingsnieuws uitdragen op een daarvoor gereserveerd gedeelte, met veel onderwerpen geschreven door en voor professionals over de nieuwste ontwikkelingen in het vak greenkeeping.

De NGA werkt nauw samen met haar golfbranchegenoten, zoals de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG). Deze partijen zetten zich in voor zowel de sport (NGF) als de werkgevers in de golfsector (NVG).

De NGA ondersteunt hierbij de heren en dames van het golfgroen door een kwaliteitszetel te hebben binnen de genoemde organisaties, met als doelstellingen dat de sector meeprofiteert en baat heeft bij het in stand houden - of liever gezegd - het optimaliseren van het kwaliteitsniveau van alle Nederlandse golfbanen en imagoverbetering van het mooiste vak dat er bestaat: greenkeeping. Een gezamenlijke missie dus!

In samenwerking met genoemde instanties bewaken wij mede de diverse opleidingsmodulen van beginnend greenkeeper tot bijvoorbeeld baanmanager. In de beschreven beroepsprofielen van de opleiding staat dat greenkeeping niet zomaar een vak is, maar vooral een levenslange leer-/werkbeleving.

Tevens ondersteunt de NGA de in 1994 opgerichte stichting Pro Turf Care die individuele personen met bijzondere wensen en ambities financieel kan ondersteunen indien hun persoonlijke of werkgerelateerde situatie dit niet toelaat.

De NGA mag zich gelukkig prijzen met veel bedrijven in de golfbranche die ons ondersteunen door diverse donaties, waarmee wij onze kleine maar actieve associatie een gewaardeerde en gerespecteerde partner in het groen mogen blijven noemen.

John van Hoesen

Voorzitter

* (alleen toegang indien wijç NGA, in het bezit zijn van uw e-mailadres !)

Print